تلفیق پهنای باند اینترنت و اینترانت
مفتخریم به اطلاع مشتریان برسانیم، قابلیت تلفیق پهنای باند اینترنت و اینترانت به کش سرور جت سیب اضافه شده است.
با فعال سازی این قابلیت، درخواست هایی که از طریق اینترانت قابل دریافت باشند، به طور هوشمند تشخیص داده می شود که باعث افزایش کارایی کش سرور و صرفه جویی در پهنای باند اینترنت می گردد.
هزینه فعال سازی این قابلیت، معادل نصف هزینه لایسنس اینترنت می باشد.