استقبال بی نظیر ISP ها ISDP ها از کش سرور جت سیب
خوشبختانه پیش بینی های شرکت مبنی بر استقبال از کش سرور جت سیب محقق گردید و ما طی یکسال توانستیم بدون هیچ گونه تبلیغ بیش از 150 نسخه از کش سرور جت سیب را به شرکتهای مختلف با پهنای باند 2 مگابیت تا 600 مگابیت به فروش برسانیم و مهمتر از فروش ، رضایت مشتریان بوده که بطور کامل جلب گردیده است.
بسیاری از شرکتها پس از 2 الی 3 هفته استفاده از کش سرور از شرکت به خاطر کارائی و پشتیبانی تشکر و قدرانی نموده اند.
جالب اینکه به دلیل کارائی بسیار بالای کش ، بعضی از شرکتها درخواست نموده اند که فقط آنان بطور انحصاری از این کش سرور در سطح شهر خود استفاده نمایند که البته این مورد با سیاستهای شرکت منافات دارد.