استقبال از كش سرور جت سيب
اكنون كه بيش از 2 سال ار ارائه كش سرور جت سيب گذشته است، مشتريان بيش از پيش به كارائي نرم افزار واقف گرديده اند و ما روز به روز شاهد درخواست هاي جديد از سوي مشتريان براي تمديد يا خريد كش سرور جت سيب هستيم.
بدين خاطر خدا را شاكر هستيم كه توانسته ايم محصولي قدرتمند توليد نمائيم كه قابل رقابت با محصولات مشابه خارجي است و به اذعان بسياري از مشتريان متخصص داراي كارائي بالاتر نسبت به محصولات مشابه مي باشد.
اين محصول با جلوگيري از انتقال ترافيك اضافي به خارج از كشور خدمت شاياني به كشور و شركتهاي ارائه دهنده اينترنت و كاربران مي نمايد.